Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyum çalışmaları doğrultusunda Rektörümüz Prof. Dr. Nihat ŞINDAK başkanlığında Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ, Prof. Dr. Ömer ŞAHİN, Prof. Dr. Tekin ŞAHİN ile Genel Sekreterimiz Abdülkadir IŞIK, Genel Sekreter Yardımcısı Özer Fethi ÇELEPÇIKAY ile tüm akademik ve idari personelin katıldığı “KVKK Farkındalık Eğitimi” 18.02.2021  tarihinde iki oturum şeklinde çevrimiçi eğitim olarak yapılmıştır.

Açılış konuşmasında Sayın Rektörümüz “KVKK Farkındalık Eğitiminde temel amacımız Üniversitemiz  personelinin farkındalık düzeylerinin artırılması ve ilgili mevzuata uyum ve uygulama için gerekli hukuki, idari ve teknik altyapının oluşturulması amaçlandığını belirtmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyum çalışmalarının son derece önem arzettiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr.  Nihat ŞINDAK söz konusu  kanunun ciddi hukuki, idari yaptırımlarının mevcut olduğunu belirterek, kanunun amacının kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olduğunu belirtmiştir.

6698 sayılı kanun kapsamında nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunun daha iyi kavranması amacıyla uzman bir firmadan Danışmanlık hizmeti alınmış olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr.  Nihat ŞINDAK  bundan sonra izlenecek yolda söz konusu eğitimin rehberlik teşkil edeceğini belirterek hayırlara vesile olmasını dilemişlerdir.

Danışman firma adına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimini Bilişim Hukuku ve İş Hukuku konusunda uzman Avukat Onur Özdiker vermiştir. Eğitimden sonra soru-cevap kısmına geçilmiş olup kanunun uygulamasında teretttüte düşülen konulara değinilmiştir
EDİP ERTAŞ (0484) 212-1111 / 3651
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
19.2.2021